ബെഡ്ഡിലേക്ക്‌ എടുത്തെറിയുമ്പോൾ മാറിനെ മറച്ചിരുന്ന ധാവാണിയുടെ ഷാൾ അവരിൽ ഒരുവന്റെ കയ്യിൽ ഞെരിഞ്ഞമർന്നു…

നിനക്ക് കൂട്ടായ് ~ രചന: മാളവിക മനു അന്നാ രാത്രിയിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് അ ദിവസത്തെ അലച്ചിലിന്റെ അവശതയോട്കൂടി വീട്ടിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ വഴിവക്കിലെ കുറ്റിച്ചെടികൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ആരുടെയോ ശബ്ദം കേട്ട് തോന്നലെന്ന് കരുതി മുൻപോട്ട് …

ബെഡ്ഡിലേക്ക്‌ എടുത്തെറിയുമ്പോൾ മാറിനെ മറച്ചിരുന്ന ധാവാണിയുടെ ഷാൾ അവരിൽ ഒരുവന്റെ കയ്യിൽ ഞെരിഞ്ഞമർന്നു… Read More