ഒരു കുടുംബം ആയാലുള്ള ചെലവ് അളിയനറിയാമല്ലോ..?

അയാൾ – രചന: വിശോഭ് വീട്ടില്‍ വന്ന് വാതില്‍ തുറന്ന് അകത്ത് കയറിയതും അയാള്‍ റെഫ്രിജെറേറ്റര്‍ തുറന്നു. വെള്ളം പോയിട്ട് ഫ്രീസറില്‍ കാണാറുള്ള ഐസുതരികള്‍ പോലും ഇല്ല. എപ്പോഴോ അത് ഓഫാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഓര്‍മ്മയില്ല… അല്ലെങ്കിലും അമ്മയില്ലാത്ത വീടുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും …

ഒരു കുടുംബം ആയാലുള്ള ചെലവ് അളിയനറിയാമല്ലോ..? Read More