വിഷ്ണു പാരിപ്പളളി

NOVELS

ഞാൻ ഞെട്ടി തിരിഞ്ഞു നോക്കി. മൂന്നു ബോട്ടുകൾ തീരത്തേക്ക് അടുക്കുകയാണ്

ഗന്ധർവൻ – രചന: വിഷ്ണു പാരിപ്പള്ളി ആദ്യഭാഗം വായിക്കാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ… അഹമ്മദ്…എന്നുള്ള വിളി കേട്ടാണ് ഞാൻ മുഖം ഉയർത്തിയത്. എതിരെയുള്ള മരത്തിൽ ചാരി നെഞ്ചിൽ കൈകൾ […]

NOVELS

കടലിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക്  മുങ്ങി പോകുമ്പോൾ സർവ്വശക്തിയുമെടുത്തു ഞാൻ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് കുതിച്ചു.

ഗന്ധർവൻ – രചന : വിഷ്ണു പാരിപ്പള്ളി ശക്തമായ മഴ…ഒപ്പം കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഇടിയും മിന്നലും… നടുക്കടലിൽ ഇരമ്പി ആർത്തു വരുന്ന കാറ്റിലും കോളിലും പെട്ട്  ബോട്ട് ആടി

Scroll to Top