വൈകാശി

SHORT STORIES

പുലർച്ചെ ട്രെയിൻ ഇറങ്ങണ്ടതു കൊണ്ട് നേരത്തെ ഉണരാനായി ഞാൻ ബർത്ത് ശരിയാക്കി കിടന്നു. നിഷ്കളങ്കമായി പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ആ പൊന്നുമോളുടെ കുറുമ്പുകൾ കണ്ടു ഞാൻ എപ്പോളോ ഉറക്കത്തിലേക്ക് വഴുതി വീണു

രചന: വൈകാശി നാട്ടിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ആണ് ഞാനവരെ പരിചയപ്പെട്ടത്. സഫിയ… നീണ്ട 10 മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട് എന്റെ ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്നും നാട്ടിലേക്ക്. ട്രെയിനിൽ […]

SHORT STORIES

ഞാൻ എന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഒരു പൊട്ട് പോലെ രൂപം കൊണ്ടു

രചന: വൈകാശി ഇന്നെന്റെ ചരമവാർഷികം ആണ്. ഞാൻ ആരാണെന്നോ? നിങ്ങൾക്കെന്നെ കുഞ്ഞാവ എന്ന് വിളിക്കാം. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് വർഷമായിട്ടും കുട്ടികൾ ആയില്ലേ എന്നുളള നാട്ടുകാരുടെ ചോദ്യത്തിനും,

Scroll to Top