ഒരു പക്ഷെ ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദിവസവേതനത്തിന് പഠിപ്പിക്കുന്ന മാഷെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പെണ്കുട്ടികൾ അമാന്തം കാട്ടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ…

രചന: ശാരിക “ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തരാനൊന്നും കഴിയില്ല മോനെ സ്ത്രീധനം ആയിട്ട്… മൂന്ന് പെണ്കുട്ടികളെ വളർത്തി പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴേക്കും എന്റെ ആരോഗ്യവും മോശമായി..” പെണ്ണ് കണ്ടിഷ്ടപ്പെട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് പെണ്ണിന്റെ അച്ഛൻ അവരുടെ അവസ്ഥ വ്യക്തമാക്കിയത്.. ” എന്താ അച്ഛാ ഇത്… …

ഒരു പക്ഷെ ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദിവസവേതനത്തിന് പഠിപ്പിക്കുന്ന മാഷെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പെണ്കുട്ടികൾ അമാന്തം കാട്ടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ… Read More

ഇത്രേം ഓജസ്സും തേജസ്സുമുള്ള ഭാര്യ ഒരുത്തി ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മൊബൈലിൽ വെടി വെക്കാൻ പോയിരിക്കുന്നു നാശം പിടിക്കാൻ…

രചന : ശാരിക കൊറോണ കാരണം എവിടേം പോകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ… ഒരു മിനിറ്റ് പോലും വീട്ടിൽ ഇരിക്കാതെ കറങ്ങി നടക്കുന്ന എന്റെ കെട്ടിയോൻ മൊബൈലും പിടിച്ചു കസേരയിൽ ആസനസ്ഥനായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മൂലക്കുരു ഇല്ല എന്ന സത്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. അല്ലെങ്കിൽ …

ഇത്രേം ഓജസ്സും തേജസ്സുമുള്ള ഭാര്യ ഒരുത്തി ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മൊബൈലിൽ വെടി വെക്കാൻ പോയിരിക്കുന്നു നാശം പിടിക്കാൻ… Read More