പിറ്റേന്ന് രാവിലെ പതിവുതെറ്റിച്ച് ആമി  ആദ്യം നോക്കിയത് മെസഞ്ചർ ഇൻബൊക്സ് ആയിരുന്നു. പ്രതീക്ഷിച്ചപോലെ മെസ്സേജ് വന്നു കിടക്കുന്നുണ്ട്.

നീയറിയാതെ…. രചന: ശ്രുതി സന്തോഷ് കട്ടിലിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ അരികിലായി ഒരു തലയിണ എടുത്തുവെച്ച് ഫോണെടുത്ത് ബാൽക്കണിയിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടോ ആമിക്ക് നാട്ടിലായിരുiന്നപ്പോൾ അമ്മ പറയുന്ന സ്ഥിരം ഡയലോഗ് ഓർമ്മ വന്നു. ‘ഇപ്പോഴത്തെ പെൺകുട്ടികൾ എണീറ്റാൽ കുട്ടികൾ അടുത്തില്ലേ എന്നല്ല ആദ്യം …

പിറ്റേന്ന് രാവിലെ പതിവുതെറ്റിച്ച് ആമി  ആദ്യം നോക്കിയത് മെസഞ്ചർ ഇൻബൊക്സ് ആയിരുന്നു. പ്രതീക്ഷിച്ചപോലെ മെസ്സേജ് വന്നു കിടക്കുന്നുണ്ട്. Read More