എത്രയോ വർഷങ്ങളായിരിക്കുന്നു തമ്മിൽ കണ്ടിട്ട്. ഞാനോർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും. ന്റെ കല്യാണത്തലേന്ന്….

മാഷ് രചന: സിന്ധു മനോജ് ::::::::::::::::::::::::: മാഷേ, ദാ യിപ്പോ ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടുട്ടോ. നമ്മുടെ പുഴക്കരയിലെ കണിക്കൊന്ന ആകെ പൂത്തുലഞ്ഞു നിക്കുന്നു. നമ്മളുണ്ട് അതിന്റെ ചോട്ടിൽ.എന്റെ എതിർപ്പൊന്നും വകവെക്കാതെ മാഷതിൽ വലിഞ്ഞു കയറുന്നു. എനിക്കുവേണ്ടി പൂ പറിക്കാൻ. നോക്കി നിക്കെ …

എത്രയോ വർഷങ്ങളായിരിക്കുന്നു തമ്മിൽ കണ്ടിട്ട്. ഞാനോർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും. ന്റെ കല്യാണത്തലേന്ന്…. Read More

സാരിത്തലപ്പിൽ തെരുപ്പിടിച്ചു നിന്ന അവളുടെ ദൈന്യമാർന്ന മിഴികളിലേക്ക് നോക്കി ഞാൻ ചോദിച്ചു.

വിമല രചന: സിന്ധു മനോജ് ::::::::::::::::::::::::: “ചേച്ചി, ഇവിടെ അടുക്കള ജോലിക്ക് ആളെയാവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ.കിട്ടിയാൽ വല്യ ഉപകാരമായിരുന്നു.” ഹൗസ് വാമിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന്റെ പിറ്റേന്ന്, ചെടി നനച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേ ഗേറ്റ് കടന്നു വന്ന സ്ത്രീ എന്നോട് ചോദിച്ചു. എനിക്കവരെ യാതൊരു പരിചയവുമില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ …

സാരിത്തലപ്പിൽ തെരുപ്പിടിച്ചു നിന്ന അവളുടെ ദൈന്യമാർന്ന മിഴികളിലേക്ക് നോക്കി ഞാൻ ചോദിച്ചു. Read More