ഒരു കയ്യിൽ അവനുള്ള ചായയും മറുകയ്യിൽ ലഞ്ച് ബോക്സുമായി വന്ന നീലിമ മറുപടിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല…

ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ രചന: സീമ ബിനു “ഇന്നു ചോറെടുക്കുമ്പോൾ കറികളൊക്ക കുറച്ചു കൂടുതൽ എടുത്തോ വിഷ്ണൂനും കൂടി കൊടുക്കണം .” ചപ്പാത്തിയിലേക്ക് കറി ഒഴിക്കുന്നതിനിടയിൽ അടുക്കളയിലേക്കു നോക്കി കിഷോർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഒരു കയ്യിൽ അവനുള്ള ചായയും മറുകയ്യിൽ ലഞ്ച് ബോക്സുമായി വന്ന …

ഒരു കയ്യിൽ അവനുള്ള ചായയും മറുകയ്യിൽ ലഞ്ച് ബോക്സുമായി വന്ന നീലിമ മറുപടിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല… Read More

പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ പിന്നിൽ നിന്നും ഇറുക്കെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. അതു തന്റെ പ്രീയപ്പെട്ട…

എന്നും എന്റേതു മാത്രം… രചന: സീമ ബിനു അച്ഛന്റെ തറവാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്ര പണ്ടും ഇഷ്ടമായിരുന്നു . അന്നൊക്കെ എല്ലാ ഓണത്തിനും വിഷുവിനും മുടങ്ങാതെ പോകും. പാടവരമ്പിൽ കൂടി ദേവൂന്റെ കൈ കോർത്തു പിടിച്ചു പുല്ലിനോടും പറവയോടും വരെ കിന്നാരം ചൊല്ലിയുള്ള നടത്തയും …

പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ പിന്നിൽ നിന്നും ഇറുക്കെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. അതു തന്റെ പ്രീയപ്പെട്ട… Read More

എല്ലാം കഴിഞ്ഞു വേറേ ആളിനേം കെട്ടി രണ്ടു പിള്ളേരുമായിട്ട് അവളു സസുഖം വാഴുന്നു…

വൈകി വന്ന വസന്തം രചന: സീമ ബിനു “എന്റെ കൊച്ചേ നീയീ കുന്ത്രാണ്ടം ഊരിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാരി എടുത്തുടുത്തേ..ഒരു ബഹുമാനം ഒക്കെ വേണ്ടേ ? അല്ലേ അവരെന്നാ വിചാരിക്കും ? “ ഞാൻ അമ്മയേ ഒന്നു കനപ്പിച്ചു നോക്കി . “ഓ …

എല്ലാം കഴിഞ്ഞു വേറേ ആളിനേം കെട്ടി രണ്ടു പിള്ളേരുമായിട്ട് അവളു സസുഖം വാഴുന്നു… Read More