നിനക്കിതൊന്നും ആദ്യം അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നൊ, അവൾക്ക് ആകാൻ കണ്ട ഒരു നേരം, അതൊന്നും സാരമില്ല…

ക്ലൈമാക്സ് രചന: സുരേഷ് മേനോൻ ” ഇത് ഒരു ആറ് ഏഴ് പവൻ കാണും “ മകൻ കെട്ടി കൊണ്ട് വന്ന പെണ്ണിന്റെ മാലകളോരോന്നും അതിശയത്തോടെ നോക്കി കയ്യിലെടുത്ത് അമ്മ പറഞ്ഞു “ഇത് നോക്കമ്മെ വളകള് … പുതിയ ഡിസൈനാ …എന്താ …

നിനക്കിതൊന്നും ആദ്യം അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നൊ, അവൾക്ക് ആകാൻ കണ്ട ഒരു നേരം, അതൊന്നും സാരമില്ല… Read More