എന്നെയിവിടെ ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ല. ഇവിടെ എപ്പോഴും ചോറും കറിയും മാത്രമേ ഉള്ളു.

വില – രചന: അക്ബർ ഷൊറണ്ണൂർ അരി കഴുകി പാത്രത്തിൽ ഇടുമ്പോൾ ജാനുവിന്റെ കണ്ണുനീർ കവിളിലൂടെ ഒഴുകി ഇറങ്ങിയിരുന്നു. അമ്മൂമ്മ എന്തിനാ കരയുന്നത്…? ചിന്നുവിന്റെ ചോദ്യം കേട്ടതും അവർ വേഗം കണ്ണ് തുടച്ചു. അമ്മൂമ്മ പഴയ ഓരോ കാര്യകൾ ഓർത്തിട്ട് കണ്ണിൽ …

എന്നെയിവിടെ ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ല. ഇവിടെ എപ്പോഴും ചോറും കറിയും മാത്രമേ ഉള്ളു. Read More