ഞാൻ ചേച്ചിക്ക് ഒരു വീഡിയോ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, അതെങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറ, എന്റെ ഒരു ക്രീയേറ്റിവിറ്റി ആണ്…

ഒളി ക്യാമറ രചന: Anna Mariya ::::::::::::::::::::: രാജീവ്‌ പോയ ശേഷം പുറത്തേക്കിറങ്ങിയ ജയ ചൂലെടുത്തു മുറ്റമടിക്കാൻ ഇറങ്ങി,,, അവൾ മുറ്റമടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ പുറകിൽ വന്ന അവരുടെ ഹൗസ് ഓണറുടെ മകൻ ദീപു അവളെ ഞെട്ടിച്ചു,,, ഒന്ന് ഞെട്ടിയ ജയ തിരിഞ്ഞു …

ഞാൻ ചേച്ചിക്ക് ഒരു വീഡിയോ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, അതെങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറ, എന്റെ ഒരു ക്രീയേറ്റിവിറ്റി ആണ്… Read More