ഞങ്ങള്‍ വന്നതല്ല, നിങ്ങള്‍ ജനിക്കുമ്പോള്‍ മുതല്‍ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നതല്ലേ, കാലം വീണ്ടും പറഞ്ഞു…

കാലം രചന: Geetha R Nair ആഷാഢ മാസത്തിലെ ഒരു നനുത്ത പകല്‍. ഉച്ചമയക്കത്തിന്റെ ആലസ്യത്തില്‍ നിന്നുണര്‍ന്ന്, പൂമുഖത്ത് ചെറുചൂടുള്ള ഒരു ചായയും നുണഞ്ഞ് വെറുതെ വെളിയിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്നു. ഒരു മഴ പെയ്ത് തോര്‍ന്നതേയുള്ളൂ. വഴിയരികില്‍ നില്‍ക്കുന്ന അരയാലിന്റെ ഇലകളില്‍നിന്നും വെള്ളം …

ഞങ്ങള്‍ വന്നതല്ല, നിങ്ങള്‍ ജനിക്കുമ്പോള്‍ മുതല്‍ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നതല്ലേ, കാലം വീണ്ടും പറഞ്ഞു… Read More