കല്യാണം കഴിഞ്ഞു വന്ന ആദ്യ നാളുകളിൽ താനും സേതുവേട്ടന്റെ അമ്മയെപ്പോലെ 6 മണിക്കായിരുന്നു എഴുന്നേറ്റിരുന്നത്…

അരുന്ധതിയുടെ അമ്മ രചന: Haritha Rakesh ::::::::::::::::::::::::: “കൃഷ്ണ” ചാരു പതുക്കെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു …തലയണയുടെ അടിയിൽ വച്ച ഫോൺ കയ്യിലെടുത്ത് സമയം നോക്കി… സമയം കൃത്യം 3.55… 4 മണിയിലേക്കിനിയും 5 മിനുട്ടുകളുടെ ദൂരമുണ്ട്… ഈ അഞ്ചു മിനുട്ടിലെ നെടുനീളം …

കല്യാണം കഴിഞ്ഞു വന്ന ആദ്യ നാളുകളിൽ താനും സേതുവേട്ടന്റെ അമ്മയെപ്പോലെ 6 മണിക്കായിരുന്നു എഴുന്നേറ്റിരുന്നത്… Read More