നെഞ്ചിലേക്ക് മുഖംപൂഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഇറുടെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. ഇടയില്‍പെട്ട മയില്‍പീലികള്‍ ഉടഞ്ഞു. അസ്തനമ ആരവങ്ങളെല്ലാം ഒരു നിമിഷം ഇല്ലാതെയായി…

സേതു – രചന: കുട്ടൻ കുട്ടു പുലരിമഞ്ഞിന്റെ പുതപ്പ് വിട്ടകലാത്ത പാടവരമ്പിലൂടെ നടക്കുമ്പോള്‍ ബാല്യം വിട്ടകലാത്തൊരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ ഭാവമായിരുന്നു അവളില്‍… കാല്‍വെള്ള നനയ്ക്കുന്ന മഞ്ഞുതുള്ളികളോട് കുശലം പറയുംപോലെ കൊലുസ്സിന്റെ നാദവും, കാറ്റിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തുന്ന ചേറ്റുമണവും… പിന്നെ പച്ചവിരിച്ച് സുന്ദരിയായൊരുങ്ങി നില്‍ക്കുന്ന ഞാറ്റടികളും…കണ്ണിനും …

നെഞ്ചിലേക്ക് മുഖംപൂഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഇറുടെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. ഇടയില്‍പെട്ട മയില്‍പീലികള്‍ ഉടഞ്ഞു. അസ്തനമ ആരവങ്ങളെല്ലാം ഒരു നിമിഷം ഇല്ലാതെയായി… Read More