മുറിയിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന അവളുടെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും ഫോട്ടോയിലേക്ക് അവൾ കുറച്ചു നേരം നോക്കി നിന്നു

രചന: Vidhun Chowallor ::::::::::::::::::::::::: പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി കല്യാണം എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികൾ ആണ് അധികവും അത് എന്താടോ താൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ. പഠിക്കാൻ മടിച്ചി ആണെങ്കിൽ ഓക്കേ പക്ഷേ ഇത് നല്ല മാർക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോപിന്നെ എന്താ… എന്റെ …

മുറിയിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന അവളുടെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും ഫോട്ടോയിലേക്ക് അവൾ കുറച്ചു നേരം നോക്കി നിന്നു Read More

പാതിരാത്രിയായി വീട്ടിൽ എത്തുമ്പോൾആരെയും വിളിച്ചു ശല്യ പെടുത്താൻ തോന്നിയില്ല ഉമ്മറത്തു തന്നെ കിടന്നു….

കൃഷ്ണന്റെ പ്രിയ രചന: Vidhun Chowalloor :::::::::::::::::::::::: നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് പിരിയാം ലൈഫ് ആകെ കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ഇനി അതിനിടയിൽ താനും വേണ്ട എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം അതാ നമുക്ക് രണ്ട് പേർക്കും നല്ലത്. എന്താ തന്റെ …

പാതിരാത്രിയായി വീട്ടിൽ എത്തുമ്പോൾആരെയും വിളിച്ചു ശല്യ പെടുത്താൻ തോന്നിയില്ല ഉമ്മറത്തു തന്നെ കിടന്നു…. Read More

പാതിയുറക്കത്തിലെ അമ്മയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട് കിടക്കയിൽ കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് പരതി നോക്കി ശരിയാണ് പ്രിയ അവിടെയില്ല…

രചന: Vidhun Chowalloor ::::::::::::::::::::::::::: ഡാ…ആ പെണ്ണ് ക ള്ളും കുടിച്ച് പറമ്പിൽ  ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്നുണ്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു കെട്ടിയിട്  എവിടെയെങ്കിലും മനുഷ്യനെ നാണം കെടുത്താൻ ഓരോ സാധനങ്ങൾ….. പാതിയുറക്കത്തിലെ അമ്മയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട് കിടക്കയിൽ കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് പരതി നോക്കി ശരിയാണ് …

പാതിയുറക്കത്തിലെ അമ്മയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട് കിടക്കയിൽ കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് പരതി നോക്കി ശരിയാണ് പ്രിയ അവിടെയില്ല… Read More