ദേവൻ

SHORT STORIES

എന്റേൽ എവിടെ നിന്ന് പൈസ ഉണ്ടാവാനാ നീ അല്ലെ വലിയ ജോലിക്കാരി. നീ കരുതിയില്ലേ പൈസ…

രചന: മാ ഷ് ഏട്ടാ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്… ഇനി അധികം ദിവസം ഇല്ലാ എന്നെ പ്രസവത്തിന് ഹോസ്പ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ… ഏട്ടാ ഏട്ടനോടാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്… […]

SHORT STORIES

അവളുടെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വീഡിയോ നീ കണ്ടാൽ നിന്റെ അവസ്ഥ എന്താവും എന്ന് നീ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ…

രചന: മാ ഷ് എടാ അർജുൻ നീ എവിടാ.. ഞാൻ വീട്ടിൽ ഉണ്ടടാ… അർജുൻ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാൻ ഉണ്ട്… നീ ഫ്രീ ആവുമ്പോൾ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക്

SHORT STORIES

അതോ അത് മറ്റേ വീഡിയോ ആടാ…അവൾക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സുഖമുള്ള വീഡിയോ…

രചന: മാ ഷ് എടാ അർജുൻ നീ എവിടാ.. ഞാൻ വീട്ടിൽ ഉണ്ടടാ… അർജുൻ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാൻ ഉണ്ട്… നീ ഫ്രീ ആവുമ്പോൾ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക്

Scroll to Top