ദൈവമേ ഇതിനായിരുന്നോ, ഞാൻ ഇത്രയും വലിയ തുക സംഭാവന നൽകിയത് എന്നായിരുന്നു..

രണ്ടു വിശ്വാസികൾ രചന: Fackrudheen ആരാധനാലയത്തിലേക്ക്, നല്ലൊരു തുക സംഭാവനയായി കൊടുത്തു, തിരികെ മടങ്ങുനേരം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ, കാറിൻറെ ടയർ പഞ്ചറായി.. വിജനമായ സ്ഥലമായിരുന്നു.അതുകൊണ്ടുതന്നെ അയാൾക്ക് ആശങ്ക ഉണ്ടായി, കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ “ദൈവമേ എന്തൊരു പരീക്ഷണം”.എന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്.. …

ദൈവമേ ഇതിനായിരുന്നോ, ഞാൻ ഇത്രയും വലിയ തുക സംഭാവന നൽകിയത് എന്നായിരുന്നു.. Read More

ആ ശവകുടീരങ്ങൾ നീ കാണുന്നുണ്ടോ അവിടെ ഉറങ്ങുന്നവർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ

സംഘർഷം രചന: Fackrudheen :::::::::: കടവും കണ്ണീരുമായി കഴിയുന്ന നിനക്ക് എന്തിനാണ് ഇനി ഈ സ്ഥലം.. നല്ല വില തരാമെന്ന് പാലത്തറക്കാർ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ? അതും വാങ്ങി കടങ്ങളും വീട്ടി മറ്റേതെങ്കിലും നാട്ടിൽ പോയി ഒരു വീടും വെച്ച് നല്ല നിലയ്ക്ക് ജീവിച്ചു …

ആ ശവകുടീരങ്ങൾ നീ കാണുന്നുണ്ടോ അവിടെ ഉറങ്ങുന്നവർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ Read More