ഞാൻ നടത്തത്തിന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടി,കൂടെ അയാളും.ഞാൻ ഓടാൻ തുടങ്ങി

നിഴലായ് – രചന: കീർത്തന ദിലീപ് നല്ല മഴയുണ്ട്..കുടയാണെങ്കിൽ എടുത്തിട്ടും ഇല്ല..കട്ട പിടിച്ച ഇരുട്ടായി പുറത്തു. ബസ്സ് ഇറങ്ങി അടുത്തുകണ്ട കടയുടെ മുൻപിൽ കയറി നിന്നു മഴ ഒന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടു പോകാം. അച്ഛനെ വിളിച്ചു നോക്കാൻ ഫോൺ എടുത്തപ്പോൾ അതും ഓഫ്. …

ഞാൻ നടത്തത്തിന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടി,കൂടെ അയാളും.ഞാൻ ഓടാൻ തുടങ്ങി Read More

ആരോ എന്നെ തോണ്ടുന്നത് പോലെ തോന്നിയപ്പോഴാണ് ഫോണിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുത്തത്

നൈനിക – രചന : കീർത്തന ദിലീപ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വൈകിയാണ് ഇറങ്ങിയത് വീട് പോകാൻ ഇഷ്ടം അല്ലാത്ത സ്ഥലം ആയി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വീട്ടിൽ എത്തിയാൽ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ച് കൂട്ടാൻ സമയം കൂടുതൽ ആണ്. ഓഫീസീൽ ആണെങ്കിൽ ഒന്നിനും സമയവും ഇല്ല. …

ആരോ എന്നെ തോണ്ടുന്നത് പോലെ തോന്നിയപ്പോഴാണ് ഫോണിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുത്തത് Read More