സ്വപ്നലോകത്തിലെ മണി മാളികയിൽ കൂട്ടായി അവളും വേണമെന്ന് മനസ് ആഗ്രഹിച്ച പോലെ…

രചന: പെരുമാൾ രാത്രിയിൽ പെയ്തു തോർന്ന മഴയുടെ  ഓർമ്മകൾ തളം കെട്ടികിടക്കുന്ന നാട്ടു വഴിയിലൂടെ. വീട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഷാരടി മാഷിന്റെ പറമ്പിലെ  പ്ലാവിൽ നിന്നും. ഗോപലേട്ടന്റെ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. “ആഹാ പട്ടാളം ഇറങ്ങിയോ” “ഒരു ചെറു പുഞ്ചിയോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറങ്ങി …

സ്വപ്നലോകത്തിലെ മണി മാളികയിൽ കൂട്ടായി അവളും വേണമെന്ന് മനസ് ആഗ്രഹിച്ച പോലെ… Read More

സ്റ്റേഷനിൽ പോയി ജോയിൻ ചെയ്തു. കുറച്ചു പണി ഉള്ളതൊക്കെ ഒതുക്കി ഇരിക്കുമ്പോൾ ആണ് ഒരു കാൾ വന്നത്…

രചന: പെരുമാൾ എടി….എരണം കെട്ടവളെ  ചൂലേ  എവിടേലും പോയി ചത്തൂടെ  നിനക്ക് “” ആഹാ രാവിലെ കേൾക്കാൻ പറ്റിയ സംസാരം  ആരാണ് രാവിലെ ഇത്ര നല്ല  മലയാളം പറയുന്നേനറിയാൻ  കതകു തുറന്ന് മുറ്റത്തേക്ക് നോക്കി അയൽവാസി തള്ളയാണ് . കാണുമ്പോൾ തന്നെ പേടി …

സ്റ്റേഷനിൽ പോയി ജോയിൻ ചെയ്തു. കുറച്ചു പണി ഉള്ളതൊക്കെ ഒതുക്കി ഇരിക്കുമ്പോൾ ആണ് ഒരു കാൾ വന്നത്… Read More

ഒരു മുൻപരിചയവും ഇല്ലാത്ത ഒരുസ്ത്രീ തനിക്കെന്തിനു സന്ദേശം അയക്കണം…

രചന: പെരുമാൾ പുണ്യം നിറഞ്ഞ പുലർമഞ്ഞിന്റെ നയർമ്മാല്യതയിൽ ഇന്നദ്യമായി ഉറക്കത്തിന്റെ അലസ്യമോ  ചടവുകളോ ഇല്ലാതെ അവനു എഴുനേല്കുവാൻ സാധിച്ചു സൂര്യദേവന്റെ പ്രെഭയിൽ മുങ്ങിനില്ക്കുന്ന നെൽകതിരുകൾക് ഇന്നു ഒരു മണവാട്ടിയുടെ ഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുതോന്നി.  മൂന്ന് വർഷത്തെ രണ്ട് മനസുകളുടെ സ്വപ്നം ഇന്ന് സാധ്യമാകാൻ …

ഒരു മുൻപരിചയവും ഇല്ലാത്ത ഒരുസ്ത്രീ തനിക്കെന്തിനു സന്ദേശം അയക്കണം… Read More